• Background Image

  Ministerie I&M – Bereikbaarheid metropoolregio

Bereikbaarheid in metropoolregio Amsterdam bij Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Hoe kunnen gebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam?

Als Kickstarter bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ga je aan de slag met de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam op het gebied van bereikbaarheid. In het kader van het grote MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt er op de thema’s economie, bereikbaarheid en landschap een grondige probleemanalyse uitgevoerd. Een van de uitgangspunten van dit onderzoek is de samenwerking met de omgeving vanuit het idee van een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij is I&M op zoek naar nieuwe manieren om gebruikers in de regio te betrekken.

Zowel inwoners als forenzen die in de metropoolregio (Amsterdam-Almere-Amersfoort-Utrecht) reizen kunnen veel informatie bieden over de knelpunten en kiemen rondom mobiliteit en bereikbaarheid. Op dit moment wordt de informatie voor het MIRT-onderzoek vooral gehaald uit kwantitatieve data en bestaande onderzoeken van bijvoorbeeld de NS. Deze onderzoeken geven een te beperkt beeld voor een grondige probleemanalyse. Zo kan niet worden verklaard wat de reiziger beweegt, en is het de vraag of de data wel een representatief beeld vormen. Daar ga jij als Kickstarter bij helpen!

Als Kickstarter zal je in een driekoppig team helpen bij het verbreden van de kwalitatieve informatievoorziening door een nieuwe manier om gebruikers te bereiken te ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op de reiziger. Hiervoor ga je in gesprek met verschillende stakeholders (bijv. NS, Ministerie van I&M) om te achterhalen wat al bekend is over de gebruikers en welke methoden worden toegepast. Vanuit deze inventarisatie ontwikkelen jullie nieuwe manieren om te komen tot kwalitatieve data voor probleemverkenning bij gebruikers, om zo een compleet en representatief beeld te krijgen van de reizigers in de metropoolregio.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Locatie opdracht: Utrecht

kickstartKickstart is echt iets voor jou als:

 • Je geïnteresseerd bent in sociale innovatie.
 • Je de ambitie hebt om verandering teweeg te brengen in een project of organisatie.
 • Je de meerwaarde ziet van samenwerken in een multidisciplinair team.

Wat bieden wij?

In ruil voor jouw tijd en talent bieden we je:

 • Vijf trainingsdagen gericht op sociale innovatie in organisaties, om je te begeleiden en belangrijke inzichten te geven op sleutelmomenten in het traject.
 • Een teamcoach die jou en je team ondersteunt, begeleidt en feedback geeft.
 • Een persoonlijke loopbaancoach die je gaat helpen met het uitstippelen van de volgende stap in je carrière.
 • De kans om heel breed te netwerken en meer te leren over het werken in een organisatie.
 • Een interessant en belangrijk vraagstuk, waardoor jij in vier maanden expert wordt op het gebied van kwalitatief onderzoek ten behoeve van bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling.
 • Reiskostenvergoeding

Hoeveel tijd kost dit project?

12 tot 16 uur per week, gedurende vier maanden.

Aanmelding voor deze opdracht is gesloten.