Lopende projecten

In maart en april 2016 zijn er in totaal zes verschillende Kickstart-projecten gestart. Per project is een team van 3 Kickstarters aan de slag gegaan bij deze verschillende organisaties. Wil je meer weten over hun opdrachten?

capgemini-logo
Project innovatie en interactie bij Capgemini

Hoe kan innovatie tastbaar en toegankelijk worden gemaakt? Capgemini wil hiervoor een fysieke ontmoetingsplaats creëren in de gemeente Utrecht. Hoe dit eruit moet komen te zien? Daar gaat een team Kickstarters vorm aan geven.

Project Financiële zelfredzaamheid bij ROC Mondriaan

Hoe kan het ROC Mondriaan haar scholieren ondersteunen in het omgaan met financiële verantwoordelijkheden? Dat was de vraag waarmee afgelopen jaar een Kickstart-team aan de slag is gegaan bij het ROC Mondriaan. Er liggen een aantal mooie plannen en oplossingen. In dit project worden deze plannen duurzaam geïmplementeerd.

Project Fietsverlichting en verkeersveiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Uit onderzoek blijkt slechts 30% van de jongeren ‘s nachts fietsverlichting te gebruiken. Er zijn verschillende initiatieven om het gebruik van fietsverlichting te vergroten. Voor dit project worden nieuwe manieren om het gebruik van fietsverlichting te vergroten onderzocht, ontwikkeld en getest.

gemeente rotterdam logo
Project Jeugdwerkloosheid bij de Gemeente Rotterdam

Er zijn binnen de Gemeente Rotterdam veel projecten en initiatieven om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Hoe kunnen zowel de gemeente als jongerencoaches een beter beeld krijgen van de mogelijkheden om jongeren te ondersteunen? Daar is een team van Kickstarters mee aan de slag.

Project Opleiden & Leren bij ASVZ

Om hoge kwaliteit zorg te bieden, investeert zorgorganisatie ASVZ veel in opleiding en training. Wat levert deze investering op en hoe is deze groei in kwaliteit te meten?

Project Jeugdgezondheidszorg voor generatie Y bij Rivas Zorggroep

Welke ontwikkelingen staat de jeugdgezondheidszorg te wachten? Bijna alle ouders gaan nu nog naar het consultatiebureau. Zal dit in een wereld van digitalisering en informatisering ook zo blijven? Hoe kunnen zorgprofessionals meebewegen met de leefwereld van een nieuwe generatie jonge ouders?

Benieuwd naar de afgeronde projecten? Lees hier meer over de vraagstukken en resultaten.