Hoe kan diversiteit het OM bekrachtigen?

In de media worden diversiteit en de multiculturele samenleving vooral besproken in negatieve kaders van bijvoorbeeld radicaliseren en jeugdcriminaliteit. Door de berichtgeving in de media ontstaat het beeld dat culturele diversiteit vooral een hoop problemen veroorzaakt. Dat zorgt er voor dat diverse jongeren met een culturele achtergrond zich geen onderdeel meer dreigen te voelen van de Nederlandse maatschappij. Hierdoor ontstaat meer distantie en voelen zij zich minder maatschappelijk verbonden. Ook voor het Openbaar Ministerie (OM) is diversiteit een belangrijk onderwerp. Het OM wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van kennis en begrip tussen verschillende belevingswerelden, ook wanneer het gaat om het Openbaar Ministerie als potentieel werkgever.

Jij als Kickstarter gaat hier bijdrage aan leveren. Met jouw team ontwikkel je manieren om de beeldvorming rondom diversiteit positief te beïnvloeden, en om vanuit het OM een verbindende rol te kunnen spelen tussen de verschillende culturen. Het OM wil hierin een voorbeeldfunctie uitdragen, nieuwe netwerken aanboren en zich tegelijkertijd beter profileren op het onderwerp diversiteit. Bij deze opdracht is het belangrijk dat je vanuit het OM een samenwerking tot stand brengt tussen verschillende partijen op het gebied van het thema diversiteit. Zo ontwikkel je ook mogelijkheden om mensen met een voorbeeldfunctie een plaats te geven. Dit alles moet leiden tot een concreet (online)product of dienst die het helpt de profilering van OM als werkgever rondom het thema diversiteit in positieve zin te versterken.

Daarin heb je een paar verschillende rollen:

 • Je spreekt met verschillende partijen, zoals medewerkers bij het OM en organisaties die zich inzetten voor culturele diversiteit en experts op diversiteit.
 • Je bent een verbindende factor tussen deze partijen en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van diversiteit in relatie tot het OM.
 • Je ontwikkelt in samenspraak met de verschillende betrokken partijen een concrete online interventie voor het OM om zich toegankelijker te profileren als werkgever.

 

Locatie Opdracht: Den Haag

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zoeken we mensen die culturele diversiteit zelf leven en ervaren.  Bij deze opdracht wordt je ondersteund door een organisatie die graag de stereotypes voorbij wilt gaan. Het is een pré als je ervaring of affiniteit hebt met online campagnes opzetten en daar creatieve ideeën over krijgt.  Mocht je bekend zijn met individuen en organisaties die zich inzetten om de positie van etnische groepen in Nederland te verbeteren, komt dat goed van pas.

kickstartDaarnaast ben je als echte Kickstarter: 

 • Communicatief sterk
 • Samenwerker
 • Passioneel over changemaking
 • Op zoek naar praktische oplossingen
 • Persoonlijkheid en motivatie is belangrijker dan ervaring en studieachtergrond


Wat bieden wij?

Wij begeleiden jou terwijl jij met je team concrete veranderingen opzet in de praktijk. Je krijgt training in communicatie, problem solving, en organisatiepolitiek, terwijl je middenin de dynamiek staat tussen vereniging en leden (bedrijfsleven). Hoe begeleiden we jou?

 1. 5 trainingsdagen, verzorgd door een trainer van de Baak
 2. Persoonlijke loopbaancoaching om uit te vinden wie je bent, wat je wil, en hoe je daar gaat komen
 3. Een teamcoach die on the job begeleidt en persoonlijke feedback geeft

De kans om jezelf te laten zien en ondersteund door het Openbaar Ministerie verbindingen te leggen met organisaties die zich inzetten voor diversiteit en zo een concrete bijdrage te leveren aan positieve beeldvorming over culturele diversiteit. Een grote uitbreiding van je netwerk, binnenin het Openbaar Ministerie, non-profit organisaties en andere betrokken partijen.

Reisvergoeding? Ja

Hoeveel tijd kost deze Job?
12 tot 16 uur gedurende vier maanden.

Dit project loopt van augustus tot december 2015