Verleiden tot woningverduurzaming

De hypotheekportefeuille van ABN AMRO is substantieel. Er zou een enorme impact mee gemaakt kunnen worden op het verduurzamen van Nederland. Hoe kan de bank hun klanten verleiden en motiveren om hun woning te verduurzamen? Daar is een team van Kickstart your Social Impact mee aan de slag gegaan.

Resultaten

Tijdens de eerste inventarisatiefase zijn de Kickstarters in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders binnen de bank. Al snel werd duidelijk dat er achter het vraagstuk een tweede vraag schuilging. Namelijk: ‘Wat motiveert ABN AMRO om de hypotheekportefeuille te verduurzamen, en hoe kunnen medewerkers van de bank zich meer betrokken voelen bij het Duurzaam Wonen-project?’.

De Kickstarters zijn daarop in gesprek gegaan met twintig medewerkers, verspreid over verschillende betrokken afdelingen en hiërarchische niveaus. Conclusie en aanbeveling was dat de ABN AMRO een duidelijke, herkenbare identiteit heeft, welke de bank kan inzetten om een authentieke, bankbreed gedragen visie op Duurzaam Wonen te ontwikkelen. In een sessie met de top van de bank heeft het team een eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van die visie

Opdrachtgever aan het woord

Richard Kooloos: “Het team heeft met hun frisse blik, scherpte en doorzettingsvermogen belangrijke stappen gezet in de goede richting. We hadden ook een consultant op onze maatschappelijke vraag kunnen zetten, maar dan hadden we niet zo’n verfrissende oplossingsrichting gekregen. Ik kijk er dus positief op terug.”

Logo_Button Kan jouw organisatie ook een frisse blik gebruiken? We gaan graag met je in gesprek om te brainstormen over een mogelijk vraagstuk.