Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Ontwikkeling stationsgebied

Op de grens van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Zeist ligt station Driebergen-Zeist. Het station en het gebied rondom de spoorwegovergang wordt in de komende jaren flink verbouwd. Een van de nieuwe faciliteiten in het stationsgebied is een groot P+R gebouw bij het station. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een team Kickstarters ingeschakeld om bottom-up tot een breed gedragen manier te komen om het parkeerbeleid in het stationsgebied vorm te geven.

Resultaten

Team stationsgebied heeft gewerkt aan de veranderingen in parkeermogelijkheden rondom stationsgebied Driebergen-Zeist. In de eerste weken hebben zij met medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail, omwonenden en omliggende bedrijven gesproken om te kijken waar de grootste veranderingen op het gebied van parkeren en waar de knelpunten liggen. Vanuit deze inzichten hebben zij twee bewonersavonden gehouden en  verschillende opties verkend voor invoer en handhaving van parkeerbeleid waarin zij rekening gehouden hebben met alle verschillende stakeholders. Zo zorgden zij voor dat er in complexe parkeerproblematiek een hun concrete oplossingen meegenomen gaan worden in het totaalplan van een compleet heringericht stationsgebied.

Opdrachtgever aan het woord

Sandro Vlug, Clustercoördinator Mobiliteit en Milieu: ““Het Kickstart team heeft er voor gezorgd dat in een ingewikkeld krachtenveld van een complex gemeentelijk vraagstuk een grote stap is gezet op het gebied van parkeerbeleid en parkeerhandhaving. Door het organiseren van bewonersavonden is er meer begrip voor elkaars belangen en behoeften. De basis is gelegd waar wij nu op voort kunnen bouwen.”

Logo_ButtonKan jouw organisatie ook een frisse blik gebruiken? We gaan graag met je in gesprek om te brainstormen over een mogelijk vraagstuk.