Pitch team ROC Mondriaan
ROC mondriaan

Financiële zelfredzaamheid van scholieren

Het ROC Mondriaan is op zoek naar manieren om de financiële weerbaarheid van haar studenten te vergroten. Het ROC merkt namelijk, bijvoorbeeld doordat sommige leerlingen hun schoolgeld niet betalen, dat een aantal leerlingen met financiële problemen kampt. Het ROC Mondriaan heeft een Kickstart-team ingeschakeld om oplossingen te bedenken voor deze problematiek.

Resultaten

Het Kickstart-team is in gesprek gegaan met verschillende betrokken partijen, zoals leraren, de financiële afdeling en School Maatschappelijk Werk. Bij het vormgeven en ontwerpen van oplossingen, hebben zij de focus gelegd op voorlichting en preventie bij risicoleerlingen.

Door meer inzicht te creëren in de risicomomenten is het team tot twee praktische oplossingen gekomen. Voor leraren heeft het team een signaleringswaaier ontwikkeld, wat hen ondersteunt in het herkennen en bespreekbaar maken van financiële problemen. Daarnaast heeft het team een verjaardagskaart ontworpen waarmee leerlingen bij hun 18e verjaardag voorlichting ontvangen over nieuwe financiële verplichtingen (zoals zorgverzekering) en mogelijkheden (zoals toeslagen). Naast deze praktische oplossingen is er een nauwere samenwerking tot stand gekomen tussen de financiële afdeling van ROC Mondriaan en de School Maatschappelijk Werk.

Het Kickstart-team

Alemke van Baren

Maatschappelijk werker || Aanpakker die doet wat nodig is || Altijd op zoek naar creatieve oplossingen || Teamplayer met Helicopter view

Nathalie Rozenveld

Interdisciplinair sociaal wetenschapper met expertise in jeugdthema’s || Analytisch – legt knelpunten bloot en concretiseert || Assertieve aanpak || Humor en menselijkheid staan hoog in het vaandel

Logo_ButtonKan jouw organisatie ook een frisse blik gebruiken? We gaan graag met je in gesprek om te brainstormen over een mogelijk vraagstuk.