Projecten

Elk kwartaal start er een Kickstart-traject met nieuwe vraagstukken. In september 2018 zijn we gestart met het veertiende traject! Wil je ook aan de slag met een uitdagend vraagstuk en een kickstart aan je carrière geven? Neem een kijkje bij de projecten die al afgerond/gestart zijn en meld je aan bij interesse voor een project in de toekomst.

Lopende projecten

Archipel logo
Project Teamoverstijgend Denken bij Archipel Zorggroep

Teams kunnen elkaar ongetwijfeld verder helpen als ze verder kijken dan hun eigen ‘eilandje’. Het doel van dit project is om een begin te maken met het doorbreken van de eilandjescultuur en het teamoverstijgend denken te vergroten. Lees verder >>

Project Inlevingsvermogen Ministerie van Jusitie en Veiligheid

Bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid werk je mee aan het onderzoeken, bedenken en uitvoeren van vernieuwende manieren van werken die dichtbij de mens staan. Hoe kun je je als persoon inleven in de doelgroep waarvoor je beleid schrijft? En hoe wordt dat praktisch mogelijk in de organisatie? Lees verder >>

Project Alumninetwerk bij Nova College

Een Kickstart-team krijgt de opdracht om Nova-breed onderzoek te doen naar alle initiatieven rondom alumni. Nova College wil een actief alumninetwerk faciliteren, zodat er een nauwe verbondenheid is met de studenten. Op die manier kunnen alumni hun geleerde vaardigheden en praktijkkennis inzetten en kunnen studenten daarvan leren. Lees verder >>

Recent afgeronde projecten

Careander logo
Project Ontwikkelingsgericht Werken in de Zorg bij Careander

Careander stimuleert voortdurende ontwikkeling, zodat cliënten het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Maar wat zijn precies de ontwikkelbehoeften van cliënten? Hoe kunnen zorgverleners de behoeften van cliënten in kaart brengen en daarmee talenten en ambities van cliënten helpen ontwikkelen? Lees verder >>

logo gemeente ede
Project Sociaal ondernemen bij gemeente Ede

De gemeente Ede wil goed voor haar sociaal ondernemers zorgen. Daarom willen ze een Kickstart-team laten onderzoeken hoe de gemeente Ede haar sociaal ondernemers beter kan faciliteren. Als Kickstarter zoek je uit op welke manier de gemeente de sociaal ondernemers kan ondersteunen. Help jij de sociaal ondernemers hun maatschappelijke meerwaarde vergroten? Lees verder >>

Argos Zorggroep logo
Project Ambassadeurschap in de Zorg bij Argos

Argos zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit gebeurt bij de ouderen thuis, in de buurt en in zorghuizen. De zorggroep merkt dat het vinden, binden en boeien van (potentiële) medewerkers in de regio een uitdaging is. De huidige 2400 werknemers kunnen hierin uitkomst bieden. Hoe worden zij ambassadeurs van de organisatie? Lees verder >>

logo gemeente utrecht
Project Ouderenparticipatie bij Gemeente Utrecht

In samenwerking met de gemeente Utrecht, lokale organisaties en met name de doelgroep ouderen ga jij met een team van drie young professionales op onderzoek uit. In dit onderzoek krijg je antwoord op de centrale vraag: Hoe kunnen we de lokale sociale verbondenheid van ouderen in de binnenstad van Utrecht vergroten? Lees verder >>

Project Eigenaarschap bij Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. De organisatie stimuleert een goede samenwerking tussen het waterschap, de inwoners en lokale partners. Ook vind het Hoogheemraadschap het belangrijk dat hun medewerkers de ruimte krijgen om hun eigen plannen uit te voeren. Het Kickstart-team zoekt uit hoe het Hoogheemraadschap hun medewerkers kan ondersteunen in het aangaan van samenwerkingsverbanden en het gevoel van eigenaarschap kan vergroten. Lees verder>>

Zorgbelang brabant logo
Project Ervaringsnetwerk bij Zorgbelang Brabant

Hoe kunnen we het netwerk van patiëntenorganisaties, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen rondom Zorgbelang Brabant activeren en versterken? Het Kickstart-team onderzoekt het huidige netwerk van patiënten- en belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen en tevens de positie die Zorgbelang Brabant hier moet innemen om de samenwerking te optimaliseren. De Kickstarters zetten zich met dit project in voor een blijvende voorziening van hoge kwaliteit zorg in Noord-Brabant. Lees verder>>

Cito logo
Project Daadkracht bij Cito

Hoe kan de daadkracht binnen de organisatie vergroot worden? En hoe kan de stap van denken naar doen sneller gemaakt worden?

Lees verder >>

gemeente-utrechtse-heuvelrug-logo
Project Duurzame en Gezonde Mobiliteit bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Op welke manier kan duurzaamheid en gezondheid geïmplementeerd worden in het mobiliteitsbeleid van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug? Een Kickstart-team gaat onderzoeken hoe de gemeente zich kan ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie. Lees verder >>

Project Interventie Maatschappelijke bijdrage Generatie Y

Generatie Y kan worden gekenmerkt als een maatschappelijk betrokken generatie. Toch vinden zij steeds minder hun weg naar patiëntenorganisaties om daar hun bijdrage aan de samenleving te leveren. PGOsupport, de landelijke adviesorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties, ziet steeds meer organisaties worstelen met dit probleem. Om dit collectieve vraagstuk aan te pakken zijn ze op zoek naar nieuwe oplossingen en frisse denkwijzen.

gemeente rotterdam logo
Project Activatie Jongeren bij de Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam ondersteunt veel initiatieven en trajecten om jongeren zonder startkwalificatie te helpen en te begeleiden. Zonder goede ondersteuning dreigt hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot te worden. Maar hoe ondersteun je deze groep op een manier die bij hen past? Wat brengt hen in beweging om hun eigen talent weer te activeren?

Project Planproces Jeugdgezondheidszorg bij GGD regio Utrecht

De GGD regio Utrecht heeft een team van jonge professionals ingeschakeld om de organisatie van het planproces binnen de jeugdgezondheidszorg te verbeteren. Verbeteringen in het planproces en een verandering in het plansysteem zouden ervoor moeten zorgen dat zowel klanten als zorgprofessionals beter worden ondersteund. Plannen, ideeën en ambities zijn er – maar hoe kom je tot een breed gedragen verandering van het planproces?

gemeente rotterdam logo
Project Jeugdwerkloosheid bij de Gemeente Rotterdam

Er zijn binnen de Gemeente Rotterdam veel projecten en initiatieven om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Hoe kunnen zowel de gemeente als jongerencoaches een beter beeld krijgen van de mogelijkheden om jongeren te ondersteunen? Daar is een team van Kickstarters mee aan de slag.

ROC mondriaan
Project Financiële zelfredzaamheid bij ROC Mondriaan

Hoe kan het ROC Mondriaan haar scholieren ondersteunen in het omgaan met financiële verantwoordelijkheden? Dat was de vraag waarmee afgelopen jaar een Kickstart-team aan de slag is gegaan bij het ROC Mondriaan. Er liggen een aantal mooie plannen en oplossingen. In dit project worden deze plannen duurzaam geïmplementeerd.

ministerie van infrastructuur en milieu logo
Project Fietsverlichting en verkeersveiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Uit onderzoek blijkt slechts 30% van de jongeren ‘s nachts fietsverlichting te gebruiken. Er zijn verschillende initiatieven om het gebruik van fietsverlichting te vergroten. Voor dit project worden nieuwe manieren om het gebruik van fietsverlichting te vergroten onderzocht, ontwikkeld en getest.

rivas logo
Project Jeugdgezondheidszorg voor generatie Y bij Rivas Zorggroep

Welke ontwikkelingen staat de jeugdgezondheidszorg te wachten? Bijna alle ouders gaan nu nog naar het consultatiebureau. Zal dit in een wereld van digitalisering en informatisering ook zo blijven? Hoe kunnen zorgprofessionals meebewegen met de leefwereld van een nieuwe generatie jonge ouders?

Project Opleiden & Leren bij ASVZ

Om hoge kwaliteit zorg te bieden, investeert zorgorganisatie ASVZ veel in opleiding en training. Wat levert deze investering op en hoe is deze groei in kwaliteit te meten?

Ook aan de slag als Kickstarter? Laat dan hier je gegevens achter!