Project Alumninetwerk
Nova College

Hoe kunnen we alumni-netwerken van het Nova College activeren en
hoe faciliteren we dat?

De Opdracht

Een Kickstart-team krijgt de opdracht om Nova-breed onderzoek te doen naar alle initiatieven rondom alumni. Nova College wil een actief alumninetwerk faciliteren, zodat er een nauwe verbondenheid is met de studenten. Op die manier kunnen alumni hun geleerde vaardigheden en praktijkkennis inzetten en kunnen studenten daarvan leren. Als Kickstarter zal je zowel in de organisatie in gesprek gaan met mensen, zoals opleidingsmanagers, docenten en studenten, als buiten de organisatie, met de alumni. Waar gaat het goed? Wat doen ze daar dan precies? Waar loopt het moeizaam? Wat is er dan nodig om het nieuw leven in te blazen?

Als team doe je onderzoek binnen Nova College en zorg je ervoor dat de start van een oplossing in gang wordt gezet. Op basis van de inzichten uit deze onderzoeksfase wordt er een experiment ontworpen en uitgevoerd. Dit experiment is het startpunt van het activeren van alumninetwerken binnen de diverse opleidingen. Vervolgens worden de successen en geleerde lessen uit het experiment vertaald naar toekomstig beleid. Wat is er nodig om opleidingen/studenten te faciliteren om daadkrachtige, actieve alumninetwerken op te zetten?

Context

Het Nova College is een open, naar buiten gerichte organisatie die nadrukkelijk een relatie aangaat met de omgeving. Daaruit volgt de ambitie om sterke en actieve alumni-netwerken te ontwikkelen. Op dit moment maken enkele opleidingen al écht werk van een alumni-netwerk, terwijl andere opleidingen hier weinig aan doen. De diverse voordelen van een alumninetwerken worden steeds duidelijker en haken aan de visie en doelstellingen van de organisatie.

Zo draagt een sterk alumni-netwerk bij aan een sterke verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en maakt het ‘levenslang leren’ beter mogelijk. Anderzijds kunnen Nova alumni bijdragen aan hogere kwaliteit van het onderwijs, door feedback en voorlichting te geven aan docenten en nieuwe studenten. Op alle niveaus binnen het Nova college staan de signalen om groen om Nova breed eens écht werk te maken van alumni. Belangrijk daarbij is dat alle opleidingen zelf vrijheid behouden in het kiezen van de juiste koers in het omgaan met alumninetwerken.

Over Nova College

Nova College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) dat allerlei Mbo-opleidingen aanbiedt. De focus ligt daarbij evengoed op persoonlijke groei als op het aanleren van het beroep.

Werklocatie
Haarlem

Periode
14 september 2018 – 1 februari 2019

Tijdsbesteding
16 uur per week

Het Kickstart-traject

Gedurende vier maanden werk jij aan een uitdagend vraagstuk en volg je een ontwikkelingstraject. Kickstart hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Daarom volg je kosteloos innovatietraining, teamcoaching en loopbaancoaching om jezelf op verschillende dimensies te ontwikkelen. Het Kickstart-traject is een combinatie van onderzoekend, verbindend en actiegericht werken: in vier maanden Kickstart werk je toe naar een oplossing waarmee je impact maakt. Na het traject ontvang jij € 600 ter vergoeding voor jouw tijd en inzet.

Lees meer over het Kickstart-traject>>

Als Kickstarter:
  • ben je HBO+ opgeleid;
  • werk je in een team van drie Kickstarters;
  • ga je een concrete verandering in gang zetten;
  • word je getraind in Agile werkmethodieken, zoals Design Thinking;
  • ontwikkel je jezelf op persoonlijk en professioneel vlak;
  • vergroot je jouw netwerk privé en zakelijk;
  • vind je plezier en betekenis in werk belangrijk.

Aanmelden

Dit project is gestart; aanmelden is niet meer mogelijk. Ben je geïnteresseerd in deelname aan een volgend Kickstart-project? Meld je dan aan voor een oriënterend gesprek via het aanmeldformulier.