• Background Image

  Ministerie I&M – Toekomstbestendig landschap

Toekomstbestendig landschap in metropoolregio Amsterdam bij Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Hoe kan I&M regionale samenwerkingsvormen ontwikkelen voor een toekomstbestendig landschap?

Als Kickstarter bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ga je aan de slag met de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam op het gebied van landschap. In het kader van het grote MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt er op de thema’s economie, bereikbaarheid en landschap een grondige probleemanalyse uitgevoerd. De verschillende stakeholders (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) worden betrokken om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de sterkte, zwakten en ambities van het gebied. I&M werkt aan het verder ontwikkelen van regionale samenwerkingsvormen ten behoeve van een toekomstbestendig landschap.

Het diverse landschap is van grote waarde voor de dynamiek van het gebied en binnen de grotere metropoolregio (Amsterdam-Almere-Amersfoort-Utrecht). Op basis van internationaal onderzoek wordt gesteld dat landschap bijdraagt aan het woonmilieu en het concurrerende vestigingsklimaat. Onderzocht moet worden in hoeverre dit van toepassing is op dit gebied en wat dit voor invloed heeft op toekomstige ontwikkelingen. Een uitdaging is echter nog op welke manier het landschap wordt gebruikt en beleefd en hoe dit bijdraagt aan het vestigingsklimaat. Hier ga jij als Kickstarter bij helpen!

Als Kickstarter zal je in een driekoppig team in gesprek gaan met verschillende gebruikers van het landschap (toeristen, recreanten en inwoners) en partijen uit het maatschappelijk middenveld om het landschapsgebruik en de beleving in kaart te brengen. Vanuit deze inventarisatie zullen jullie helpen met het ontwikkelen van regionale samenwerkingsvormen en het bij elkaar brengen van verschillende partners die nodig zijn voor een toekomstbestendig landschap.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Locatie opdracht: Utrecht

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zoeken we een team van drie hoogopgeleide (HBO of WO) starters. Persoonlijkheid en motivatie vinden we belangrijker dan ervaring en studieachtergrond. We zoeken een multidisciplinair team en zoeken bij het selecteren van de deelnemers naar mensen met elk verschillende kennis, eigenschappen en achtergronden. Een achtergrond en interesse in sociale geografie of planologie zou bijvoorbeeld goed aansluiten bij de opdracht, maar we zoeken ook juist starters met een andere achtergrond: van bètastudies tot geesteswetenschappen. Het belangrijkste is dat je enthousiast bent, geïnteresseerd bent in stedelijke ontwikkeling en de waarde van het landschap (voor inwoners, bedrijven en toeristen), en een goede aanvulling bent op de rest van het team.

kickstartKickstart is echt iets voor jou als:

 • Je geïnteresseerd bent in sociale innovatie.
 • Je de ambitie hebt om verandering teweeg te brengen in een project of organisatie.
 • Je de meerwaarde ziet van samenwerken in een multidisciplinair team.

Wat bieden wij?

In ruil voor jouw tijd en talent bieden we je:

 • Vijf trainingsdagen gericht op sociale innovatie in organisaties, om je te begeleiden en belangrijke inzichten te geven op sleutelmomenten in het traject.
 • Een teamcoach die jou en je team ondersteunt, begeleidt en feedback geeft.
 • Een persoonlijke loopbaancoach die je gaat helpen met het uitstippelen van de volgende stap in je carrière.
 • De kans om heel breed te netwerken en meer te leren over het werken in een organisatie.
 • Een interessant en belangrijk vraagstuk, waardoor jij in vier maanden expert wordt op het gebied van toekomstbestendig landschap en stedelijke ontwikkeling.
 • Reiskostenvergoeding

Hoeveel tijd kost dit project?

12 tot 16 uur per week, gedurende vier maanden.

Aanmelding voor deze opdracht is gesloten.